Erikoiskurssit


Tiedustelut: koulutusvastaava(a)h2ory.fi

Tiedot seuraavista kursseista: H2O, seuraavat kurssit.


Nitroksikurssi

Nitroksikurssilla opetellaan korkeintaan 40 prosenttia happea sisältävien  nitroksiseosten käytössä tarvittavat tiedot ja taidot. Kurssille osallistujen tulee olla vähintään P1-sukeltajia tai vastaavia.

Kurssin sisältää kaksi iltaa teoriaa jossa käsitellään sukeltamista nitroksin kannalta hapen ominaisuudet ja fysiologiset vaikutukset, nitroksiin liittyvää laitetekniikkaa, nitroksin valmistaminen eri menetelmillä ja nitroksisukelluksien suunnittelu ja toteutus.

Nitroksi on hapen ja typen seos jossa hapen osapainetta kohottamalla vähennetään hengityskaasussa olevan typen määrää. Näin saavutetaan pienempi dekompressiotarve, eli käytännössä pidemmät suoranousuajat, lyhyemmät dekopysähdykset tai suurempi turvamarginaali. Nitroksi soveltuu erinomaisesti alle 30 metrin sukelluksille erityisesti silloin kun tehdään paljon sukelluksia kohtalaisen lyhyessä ajassa esimerkiksi etelän lomalla tai sukellusleireillä.

Lisätietoja: Sukeltajaliitto, nitroksi.


Sukellusturvallisuus (Rescue Diver) –kurssi

Sukellusturvallisuuskurssin pääsyvaatimuksena on CMAS P1- tai NAUI Scuba Diver -kortti tai muun vastaavan koulutusjärjestön perustason kortti. Kurssi koostuu noin 6 tunnista teoriaa ja vähintään 3 avovesisukelluksesta. Kurssilla opitaan valmiuksia riskienhallintaan, yleisimpien vedessä ilmenevien ongelmien ratkaisuun ja vedenalaisten hätätilanteiden hallintaan. Kurssi antaa valmiudet mm. sekä itsensä että sukellusparin pelastamiseen. Kurssin suorittaminen on pääsyvaatimus lähikouluttajakurssille.

Sukeltajaliiton koulutusohjelman mukainen sukellusturvallisuuskurssi täyttää kansainvälisesti NAUI Rescue Diver -koulutusstandardin vaatimukset.
Kurssin pääpaino on ongelmien ennaltaehkäisyssä: harjoituksissa keskitytään omien ja sukellusparilla esiintyvien ongelmien ratkaisemiseen sekä erilaisiin pelastautumis- ja pelastamistekniikoihin. Kurssi sisältää sekä teorialuentoja että avovesiharjoituksia. Kurssin jälkeen sen suorittaneilla on paremmat valmiudet tunnistaa sukelluksen riskitekijöitä, ennaltaehkäistä ongelmia sekä toimia oikein ja tehokkaasti ongelmatilanteissa.