Erikoiskurssit


Tiedustelut: koulutusvastaava(a)h2ory.fi

Tiedot seuraavista kursseista: H2O, seuraavat kurssit.


CMAS Enriched Air Nitrox Diver – Nitroksikurssi

Nitroksikurssilla opetellaan korkeintaan 40 prosenttia happea sisältävien  nitroksiseosten käytössä tarvittavat tiedot ja taidot. Kurssille osallistujen tulee olla vähintään CMAS One Star Diver -sukeltajia tai vastaavia.

Kurssin sisältää kaksi iltaa teoriaa jossa käsitellään sukeltamista nitroksin kannalta hapen ominaisuudet ja fysiologiset vaikutukset, nitroksiin liittyvää laitetekniikkaa, nitroksin valmistaminen eri menetelmillä ja nitroksisukelluksien suunnittelu ja toteutus.

Nitroksi on hapen ja typen seos jossa hapen osapainetta kohottamalla vähennetään hengityskaasussa olevan typen määrää. Näin saavutetaan pidemmät suoranousuajat tai suurempi turvamarginaali. Nitroksi soveltuu erinomaisesti alle 30 metrin sukelluksille erityisesti silloin kun tehdään paljon sukelluksia kohtalaisen lyhyessä ajassa esimerkiksi etelän lomalla tai sukellusleireillä.

Lisätietoja: Sukeltajaliitto, nitroksi.


CMAS Rescue Diver – Sukellusturvallisuuskurssi

Sukellusturvallisuuskurssin pääsyvaatimuksena on CMAS One Star Diver -kortti tai muun vastaavan koulutusjärjestön perustason kortti. Kurssi koostuu noin 6 tunnista teoriaa ja vähintään 3 avovesisukelluksesta. Kurssilla opitaan valmiuksia riskienhallintaan, yleisimpien vedessä ilmenevien ongelmien ratkaisuun ja vedenalaisten hätätilanteiden hallintaan. Kurssi antaa valmiudet mm. sekä itsensä että sukellusparin pelastamiseen.

Sukeltajaliiton koulutusohjelman mukainen sukellusturvallisuuskurssi täyttää kansainvälisesti CMAS Rescue Diver -koulutusstandardin vaatimukset.

Kurssin pääpaino on ongelmien ennaltaehkäisyssä: harjoituksissa keskitytään omien ja sukellusparilla esiintyvien ongelmien ratkaisemiseen sekä erilaisiin pelastautumis- ja pelastamistekniikoihin. Kurssi sisältää sekä teorialuentoja että avovesiharjoituksia. Kurssin jälkeen sen suorittaneilla on paremmat valmiudet tunnistaa sukelluksen riskitekijöitä, ennaltaehkäistä ongelmia sekä toimia oikein ja tehokkaasti ongelmatilanteissa.