Meriarkeologia

Seuramme aktiivisiin toimintamuotoihin on koko sen olemassaolon ajan kuulunut meriarkeologisen koulutus-, tutkimus- ja sukellustoiminnan harjoittaminen. Päätapahtumina ovat meriarkeologiset tutkimusleirit, joilla tehdään vedenalaista dokumentointi- ja inventointityötä.

Varsinaisten meriarkeologialeirien lisäksi pyritään järjestämään kiinnostuksen ja kysynnän mukaan muita arkeologiaan liittyviä lyhyempiä leirejä ja tapahtumia. Näitä ovat mm. meriarkeologiakurssit, joilla annetaan seuran sukeltajille sellaisia perustietoja, joista erityisesti seuran arkeologiatoiminnassa on hyötyä. Kuten muuhunkin seuratoimintaan, myös meriarkeologiaan tarvitaan lisää innokkaita merihistoriasta kiinnostuneita tekijöitä.

H2O:n meriarkeologiajaos toimii yhteistyössä Museoviraston kanssa.

Lisätietoja toiminnasta saa meriarkeologiajaoksen vetäjältä. Yhteystiedot