Laitesukelluksen syventävä jatkokurssi

Laitesukelluksen syventävällä jatkokurssilla annetaan valmiudet erilaisten sukellustapahtumien johtamiseen, sekä 40 metrin syvyysalueelle sukeltamiseen.  Kurssin tavoitteena on kouluttaa sukeltaja, joka kykenee varmistamaan sukellusryhmän turvallisuuden avovesisukelluksilla.

 

Kurssin hyväksytysti läpäisseellä sukeltajalla on

  • perusteelliset tiedot sukellukseen liittyvästä teoriasta
  • erinomainen sukelluksellinen yleissivistys
  • laaja näkemys sukelluksen eri osa-alueista ja niiden harrastamiseen vaadittavista käytännön taidoista
  • valmiudet sukellusvanhimman tehtävissä toimimiseen seuran sukellustapahtumissa
  • hyvä pohja kouluttajakoulutukseen pyrkimiseen.

 

Koska kurssilla annetaan valmiudet erilaisten sukellustapahtumien johtamiseen, avovesiharjoituksissa keskitytään erilaisten havaintojen pohjalta tehtävään toiminnan johtamiseen sukellusten yhteydessä. Koska kurssin jälkeen on oikeus sukeltaa enintään 40 metriin, on kurssilaisten myös osoitettava omaavansa hyvät vesitaidot. Käytännössä tämä tapahtuu erilaisissa pelastustehtävissä, suunnistusharjoituksissa sekä syväsukelluksen toteuttamisella.

 

Kurssin opetusohjelmaan sisältyy viisi teoriakertaa (jokainen kolme tuntia), yksi allasharjoituskerta, sekä 6-10 avovesisukellusta.

 

Kurssille voidaan hyväksyä oppilaaksi jo 17-vuotias henkilö (kortin tosin saa vasta 18 vuotta täytettyä). Oppilaalla on oltava voimassa oleva P2-sukeltajaluokitus tai vastaava sekä vähintään 60 kirjattua sukellusta, joiden yhteenlaskettu kesto on vähintään 30 tuntia.

Sukellukset on tehty vaihtelevissa olosuhteissa (esim. hylkysukellus, jääsukellus, nitrox-sukeltaminen, sukeltaminen virtaavassa vedessä, jne), näistä vähintään 20 sukellusta 20-30 metrin syvyysalueelle ja 3 yösukellusta sekä suoritettu Scuba Rescue Diver -kortti (sukellusturvallisuuskurssi).

 

Sukeltajaliiton koulutusohjelman mukainen laitesukelluksen jatkokurssi täyttää kansainvälisesti sekä CMAS P3 -koulutusstandardin että NAUI Master Scuba Diver -koulutusstandardin vaatimukset.

 

Tiedustelut: Koulutusvastaava, yhteystiedot

Tiedot seuraavista kursseista: H2O, seuraavat kurssit.

Lisätietoja: Sukeltajaliitto, laitesukelluksen syventävä jatkokurssi