Kaasurinki ja tekniikkasukellus


Kaasurinki

Jäsenmaksun ja kompressorimaksun maksaneilla jäsenillä on mahdollisuus liittyä nitrox- ja trimix-kaasun täyttörinkiin. Kaasurinkiin liittyvällä tulee olla soveltuva seoskaasukoulutus sekä blender-koulutus (kaasuntäyttökoulutus). Kaasuringin jäsenet ovat oikeutettuja täyttämään nitrox-, happi-, helium- ja argon-kaasutäyttöjä omaan käyttöön seuran täyttölaitteistolla (kompressori, vipit ja analysaattorit) sekä säilyttämään omia sukellussäiliötä Malminkartanossa.

Kaasuringin vuosimaksu on 60 €. Happi- ja helium-kaasuista laskutetaan erikseen.

Kaasurinkiläiset ylläpitävät seuran täyttörinkiä. Täyttörinki tarjoaa tarvitessa ilmatäyttöjä seuran jäsenille tiistai- ja torstai-iltoina. Täyttöringin täyttövuorot jaetaan kaasuringin jäsenien kesken vuosittain. Lisätietoa täyttöaikatauluista löytyy täältä.

Maksut

Kompressorimaksu / vuosi 70 €
– oikeuttaa ilmatäyttöihin omiin pulloihin seuran huoltotilassa Malminkartanossa (Vellikellontie 4).

Kaasurinkimaksu / vuosi 60 €
– oikeuttaa tekemään nitrox-, happi-, helium- ja ja argon-täyttöjä omaan käyttöön ja käyttämään seuran täyttölaitteistoa oman koulutuksen mukaisesti, kun kompressorimaksu on maksettu. Hapesta ja heliumista veloitetaan erikseen. Kaasurinkiläisellä tulee olla blender-koulutus.

Kaikki maksut ovat henkilökohtaisia, täytöt vain seuran jäsenille.

Maksujen maksamisessa on aina käytettävä viitettä.

Mikäli maksu maksetaan muulta kuin jäsenen omalta tililtä tai maksettaessa esim. perheenjäsenen maksuja, täytetään viitteen sijasta viestikenttään kyseisen henkilön nimi ja maksun aihe (viitettä ei pidä käyttää, koska viesti ei silloin välity maksun saajalle).

Viitenumerot

Kompressorimaksu 70 €, 32117 (eräpäivä 17.2.2016)
Kaasurinkimaksu 60 €, 32146 (eräpäivä 17.2.2016)
Happimaksut 32120 (veloitetaan 3-4 kertaa vuodessa)
Heliummaksut 32133 (veloitetaan 1-2 kuukauden välein)

Täyttörinkiin otetaan rajallinen määrä jäseniä.
Lisätietoja antaa: kaasurinki(a)h2ory.fi