Tag Archives: P1

LAITESUKELLUKSEN PERUSKURSSI 2022

Sukellusseura H2O ry järjestää keväällä 2022 laitesukelluksen peruskurssin
(CMAS One Star Diver) Sukeltajaliitto ry:n koulutusohjelman mukaisesti.

CMAS One Star Diver -kurssin tavoitteena on laitesukelluksen perustaitojen opettaminen uusille sukeltajille. Kurssin hyväksytysti suorittaneella sukeltajalla on valmiudet suoranoususukeltamiseen 15-20 metrin syvyysalueella käyttäen paineilmaa hengityskaasuna.

Kurssin vastuukouluttajana toimii Maunu Suttinen (CMAS M1)
p. 040-8298987 maunu.suttinen@gmail.com

Aikataulu

Kurssi alkaa tapaamisella seuran tiloissa (Vellikellontie 4, Helsinki) keskiviikkona 2.3. klo 18.00. Allasharjoitukset järjestetään keskiviikkoiltaisin klo 19.00-22.30 Helsingin urheilutalon uima-altaassa (Helsinginkatu 25, Helsinki). Avovesisukellukset suoritetaan viikonloppuna Lopella Iso-Melkutin järvellä, Porkkalassa Vetokankaan sukelluspaikalla merenrannalla tai merellä seuran aluksella Dekolla. 

Laitesukelluksen peruskurssilla opetellaan ne perustiedot ja -taidot, jotka laitesukeltaja tarvitsee sukeltaakseen ohjatusti esim. sukellusseuran leireillä ja sukelluskeskusten järjestämillä retkillä. Kurssin pääpaino on käytännön perustaitojen opettelussa ja sukellusturvallisuudessa.

Peruskurssi sisältää teoriaopetuksen Sukeltajaliiton Dyykki e-oppimis- ympäristössä, kuusi allasharjoituskertaa ja neljä avovesisukellusta. Kurssin käytännön harjoitukset tehdään uima-altaassa ja avovedessä. Allasharjoitusten eri käytännön harjoituksilla tähdätään turvallisiin avovesisukelluksiin.

Kurssin yhteydessä voi suorittaa kuivapukukurssin, joka Suomen olosuhteissa sukellettaessa on myös suositeltavaa.

Kurssin läpäisseelle sukeltajalle myönnetään sukeltajakortti. Sukeltajaliiton koulutusohjelman mukainen laitesukelluksen peruskurssi täyttää kansainvälisesti CMAS P1-koulutusstandardin vaatimukset.

Hinta ja sisältö

Kurssin hinta on 450€. Osallistumismaksun voi maksaa kokonaan tai osittain liikuntaedulla (Eazybreak, Edenred, ePassi ja Smartum). 

Hinta sisältää:

 • kurssiopetuksen pienryhmässä
 • teoriaopetuksen, oppimateriaalin (e-oppimisjärjestelmässä) ja teoriakokeen
 • kurssiohjelman mukaisen allasopetuksen
 • kurssiohjelman mukaiset avovesisukellukset
 • sukelluspäiväkirjan
 • kansainvälisen CMAS One Star Diver -sukeltajakortin kurssin läpäisseille
 • sukelluslaitteet ja niihin tarvittavat paineilman kurssin aikana
 • Sukellusseura H2O:n ja Sukeltajaliiton jäsenmaksun vuodelle 2022 (arvo 95€)
 • Sukeltaja-lehden vuositilauksen
 • hallikortin seuran uimahallivuoroille
 • jäsenhinnat sukellustukialus Dekolle sekä seuran laitesukellusvarustelainat Dekolla

Lisäksi

Kurssin yhteydessä on mahdollista suorittaa kuivapukukurssi, jolloin kurssin avovesisukellukset suoritetaan kuivapuvulla. Kuivapukukurssin hinta peruskurssin yhteydessä on 60€, tämä sisältää myös CMAS Dry Suit Diver -kortituksen. 

Kurssimaksun lisäksi tulee varautua seuraaviin kuluihin:

 • omat perusvälineet: maski, snorkkeli ja räpylät (noin 100-150€)
 • märkä- tai kuivapuvun vuokraus (noin 80€), märkäpuvun osto (noin 350€) tai kuivapuvun osto (> 500€)
 • sukeltajan vakuutus (noin 60€)
 • avovesiviikonlopun ruokailut (noin 35€).

Kurssin osallistumisen päävaatimukset ovat:

 • Sukellusseura H2O:n ja Sukeltajaliiton jäsenyys (sisältyvät kurssimaksuun).
 • Ikäraja 12 vuotta (alle 18-vuotiailta huoltajan kirjallinen suostumus).
 • Uimataito, vähintään 200 metriä.
 • Normaali terveys terveysselvityslomakkeella todettuna tai lääkärintodistus sukelluskelpoisuudesta (hinta 30-70 €).


Terveysselvityslomakkeen löydät täältä: https://www.uhms.org/resources/recreational-diving-medical-screening-system.html

Kurssin läpäisyvaatimukset

Kurssin hyväksytysti suorittaneelle oppilaalle haetaan kansainvälinen CMAS One Star Diver -kortti. 

Kortitusta varten vaaditaan:

 • hyväksytysti suoritettu teoriaosuus
 • hyväksytysti suoritettu teoriakoe
 • hyväksytysti suoritettu allasosuus
 • hyväksytysti suoritettu avovesiosuus
 • kurssin järjestäjää kohtaan olevien taloudellisten velvoitteiden täyttäminen.

Kurssi on suoritettava loppuun 12 kuukauden sisällä sen aloittamisesta.

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan sukeltaja.fi -sivuston tapahtumakalenterin kautta.

Ilmoittautumisen jälkeen suoritetaan 130€:n ennakkomaksu Sukellusseura H2O:n tilille 

FI09 5723 0220 5079 12 (OP). Maksettaessa käytetään viitettä 31105.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.2. Paikkoja kurssille on rajatusti. Paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli kurssilainen on osallistunut 12 kk ennen kurssin alkamista Sukellusseura H2O:n laitesukelluskokeiluun, kurssin hinnasta vähennetään 50€.

Muuta

Mikäli oppilas on estynyt osallistumasta kurssiohjelman mukaisille harjoituskerroille, tai mikäli kaikkia edellä esitettyjä kriteereitä kurssin hyväksyttyyn suorittamiseen ei ole kurssiin sisältyvien harjoituskertojen aikana saavutettu ja oppilas tarvitsee lisäharjoitusta, on Sukellusseura H2O:lla oikeus periä oppilaalta lisäveloitus ylimääräisten harjoitusten järjestämisen kustannuksista. Lisäveloitus on 35€/allasharjoituskerta ja 45€/avovesipäivä.

Kurssin ohjelma

02.03.2022 Kick-off, kurssimateriaali, varustetarpeiden selvitys, terveysselvitykset, kurssin aikataulu Vellikellontieklo 18.00-20.00
09.03.2022 Varusteiden jako Vellikellontie
16.03.2022 1. allaskerta Helsinginkadun uimahalli
23.03.2022 2. allaskerta Helsinginkadun uimahalli
30.03.2022 3. allaskerta Helsinginkadun uimahalli
06.04.2022 Varalla (Lisäharjoittelu) Helsinginkadun uimahalli
13.04.2022 4. allaskerta Helsinginkadun uimahalli
14.04.2022 Teorian kertaus Vellikellontie / etäopetus
20.04.2022 5. allaskerta Helsinginkadun uimahalli
27.04.2022 6. allaskerta Helsinginkadun uimahalli
28.04.2022 Teoriakoe Vellikellontie / etäopetus
04.05.2022 1. kuivapukuharjoitus Helsinginkadun uimahalli
11.05.2022 2. kuivapukuharjoitus Helsinginkadun uimahalli
21.05.2022 Avovesisukellukset 1 ja 2  
28.05.2022 Avovesisukellukset 3 ja 4