Vedenalaista arkeologiaa Tohmajärvellä – taustatietoja 17.8.2016

Meriarkeologi Harry Alopaeus. Kuva: Kai Kaartinen
Meriarkeologi Harry Alopaeus. Kuva: Sanna Siltanen (C)2016

Translation here: https://www.h2ory.fi/underwater-archeology-at-tohmajarvi-finland-background-information-aug-17-2016/

Tohmajärvellä järjestettiin 1.-6.8.2016 tutkimusleiri, jonka vetäjänä oli Helsingin kaupungin Urheilusukeltajat ry:n puheenjohtaja Kai Kaartinen ja kenttätöiden johtajana meriarkeologi Harry Alopaeus.

Leirillä oli mukana Helsingin kaupungin Urheilusukeltajat ry:n ja Sukellusseura H2O ry:n sukeltajia. Osallistujia oli yhteensä yhdeksän.

Leirin aikana sukellettiin kahdella eri lammella ja tutkittiin niiden vedenalaisia puurakennelmia, mahdollisesti kalaportteja ja ihmisen tekemiä saarekkeita, sekä ruuhien jäänteitä.

Kohde löytyi vuonna 2012, kun paikallinen mies kertoi lammessa 1970-luvun alussa näkemästään uponneesta ruuhesta.

Ruuhi
Ruuhi, kuva: Richard Eller (C)2016

Elokuussa 2015 paikkaa tutkittiin tarkemmin ja kohteelta otettiin Museoviraston luvalla näytteitä radiohiiliajoitusta varten. Kaksi näytettä on ajoitettu Uppsalan yliopistossa. Toisen iäksi saatiin 185, toisen 2471 vuotta. Vasta jatkotutkimusten avulla voidaan selvittää onko kohde todella näin vanha vai nuorempi.

Tämän kesän tutkimusleirin tarkoitus oli inventoida löydöksiä kajoamattomien tutkimusmenetelmien avulla. Kohdetta on dokumentoitu mm. kuvaamalla ja mittaamalla, mutta aineiston käsittely on vielä kesken.

Meriarkeologi Harry Alopaeus tutkimussukelluksella. Kuva: Kai Kaartinen
Meriarkeologi Harry Alopaeus tutkimussukelluksella. Kuva: Kai Kaartinen (C)2016
Valokuvista muodostettu 3D-malli ruuhesta. (C)2016 Richard Eller
Valokuvista muodostettu 3D-malli ruuhesta. (C)2016 Richard Eller

Harry Alopaeus työstää parhaillaan leiristä tutkimusraporttia, joka luovutetaan Museovirastolle.

Lisätietoja sekä live-kuvaa saa Harry Alopaeukselta.

E-mail: harry.alopaeus@tele2.se

Museovirastossa leirin tutkimuksista tietävät intendentti Sallamaria Tikkanen ja intendentti Minna Koivikko.

E-mail: Sallamaria.tikkanen@museovirasto.fi
E-mail: Minna.koivikko@museovirasto.fi

Sukellusseura H2O ry:n Richard Eller on ottanut vedenalaiset kuvat ruuhesta ja tehnyt siitä 3D-mallin. Richard voi pyynnöstä toimittaa kuvia (printti)medialle myös ilman copyright-merkintää.

E-mail: Richard.eller@cerella.fi

Sukellusseura H2O ry,
Meriarkeologiajaos

Richard Eller kuvaamassa saarekkeiden alla. Kuva: Kai Kaartinen (C)2016
Richard Eller kuvaamassa saarekkeiden alla. Kuva: Timo Hirvonen (C)2016