Category Archives: Yleisinfo

Yleisinformaatioita esim. liitonasioista tms.

CMAS ONE STAR DIVER COURSE 2023 (in English)

During spring 2023 Sukellusseura H2O ry is arranging the CMAS One Star Diver course under Sukeltajaliitto ry (Finnish Divers’ Federation) in English.

The goal of the CMAS One Star Diver -course is to teach basic scuba skills to new diver candidates.  After successfully completing the course the participants will be able to independently dive to the depth of 20m while breathing compressed air and observing the no-decompression limits.

The course is managed by Marcin Dobrucki (CMAS M3)

Timetable

The course starts on February 1st, 2023 at 18:00.  A link to a teleconference will be sent to the participants beforehand.  Pool exercises will be held every other Wednesday between 19:00 and 22:30 at the Helsingin Urheilutalo swimming pool (Helsinginkatu 25, Helsinki).  Open water training will be arranged during one or multiple weekends around the second half of May – depending on the weather.  The open water training will either be from shore, or from the club’s boat Deko.

About the course

During the CMAS One Star Diver -course the candidate will receive training and skills to undertake scuba diving activities within the limits of the certification level.  The emphasis during the course is on skill performance and safety.

The course consists of a theory module taught through the Dyykki e-learning system, six confined water exercise sessions and four open water dives.  In-water exercises are carried in a swimming pool until skill mastery is achieved, and then in open water.

The CMAS Dry Suit course can be combined with the CMAS One Star Diver course to allow participants to undertake the dives using drysuits.  This is the preferred way due to prevailing water conditions in Finland.

Successful candidates will receive a CMAS One Star Diver certification card issued by the Finnish Divers’s Federation.  The card is internationally recognized as certifying divers to dive to 20m using compressed air and observing the no-decompression limits.

Course fee

Course fee is 450€.  The fee can partially or fully be paid using benefit vouchers (Eazybreak, Edenred, ePassi and Smartum).  The fee includes:

 • e-Learning materials, theory sessions and theory exam
 • confined water sessions as per the course curriculum
 • open water dives as per the course curriculum
 • a dive log
 • upon successful completion, a CMAS One Star Driver certification card
 • scuba equipment needed during the course (non personal equipment)
 • Sukellusseura H2O and Finnish Divers’ Federation membership for 2023 (total value 100€)
 • annual subscription to the “Sukeltaja” -magazine
 • pool card to the club’s pool sessions
 • all club benefits available to members

Additional fees

It is possible to complete the course using a drysuit in which case an additional 60€ fee will be charged.  The fee includes a CMAS Dry Suit Diver certification card.

Additional costs

Candidates should account for the possible additional costs (not included in the course fee):

 • Basic personal scuba equipment (mask, snorkel, fins) – about 100-150€
 • Wetsuit or drysuit rental (50-100€) or purchase (200-2000€)
 • Diving insurance
 • If the open water training is carried on board the club boat Deko, a fee of about 40€ for food and drinks during the training weekend.

Prerequisites for participation

 • Membership of Sukellusseura H2O and the Finnish Divers’ Federation (included in the price of the course)
 • Minimum age 12 (underaged candidates must provide a signed consent form from a legal guardian).
 • Continuous swim test, 200m
 • Download and fill the medical questionnaire If the questionnaire discloses any possible medical issues, the candidate must present certificate from a medical doctor deeming them fit to dive (approximate cost 50-100€)

Certification criteria

A successful candidate will receive a CMAS One Star Diver certification card.  The criteria for successful completion are as follows:

 • Successful completion of the theory including the theory exam
 • Successful completion of confined water exercises
 • Successful completion of the open water dives
 • Fulfillment of all financial obligations related to the course towards the club

The course must be completed within 12 months of commencing it.

Registration

Registering for the course is done via the sukeltaja.fi portal:

CMAS ONE STAR DIVER ENGLISH -KURSSI

After registration the participants must pay a non-refundable prepayment fee of 130€ to the Sukellusseura H2O ry club:

FI09 5723 0220 5079 12 (OP). Please use the 31105 reference number when paying.

Last registration date is 25.1.2023, there is a limited number of participants available.  Candidates are considered in order of registration.

If a candidate has participated in a scuba intro organized by Sukellusseura H2O ry in the 12 months prior to registering for the course, the price of the scuba intro (50€) will be deducted from the price of the course.

Other

Sukellusseura H2O reserves the right to charge additional fees of 35€/confined water and 45€/open water day training in case a candidate fails to participate in the training session or must take additional sessions in order to successfully complete the course certification criteria.

Additional information

For more information please contact the instructor

Marcin Dobrucki, marcin.dobrucki@sukeltaja.fi, 040-8339327

LAITESUKELLUKSEN PERUSKURSSI 2023

Sukellusseura H2O ry järjestää keväällä 2023 laitesukelluksen peruskurssin (CMAS One Star Diver) Sukeltajaliitto ry:n koulutusohjelman mukaisesti.

CMAS One Star Diver -kurssin tavoitteena on laitesukelluksen perustaitojen opettaminen uusille sukeltajille. Kurssin hyväksytysti suorittaneella sukeltajalla on valmiudet suoranoususukeltamiseen 15-20 metrin syvyysalueella käyttäen paineilmaa hengityskaasuna.

Kurssin vastuukouluttajana toimii Maunu Suttinen (CMAS M1)

Aikataulu

Kurssi alkaa 6.2.2023 klo 18.00 tapaamisella ja kurssiohjelman esittelyllä seuran tiloissa Helsingissä Vellikellontie 2.
Allasharjoitukset järjestetään keskiviikkoiltaisin klo 19.00-22.30 Helsingin urheilutalon uima-altaassa (Helsinginkatu 25, Helsinki). Avovesisukellukset suoritetaan viikonloppuna Lopella Iso-Melkutin järvellä, Porkkalassa Vetokankaan sukelluspaikalla merenrannalla tai merellä seuran aluksella Dekolla.

Avovesisukellusten aikataulu ja paikka sovitaan erikseen.

Kurssin kuvaus

Laitesukelluksen peruskurssilla opetellaan ne perustiedot ja -taidot, jotka laitesukeltaja tarvitsee sukeltaakseen ohjatusti esim. sukellusseuran leireillä ja sukelluskeskusten järjestämillä retkillä. Kurssin pääpaino on käytännön perustaitojen opettelussa ja sukellusturvallisuudessa.

Peruskurssi sisältää teoriaopetuksen, Sukeltajaliiton Dyykki e-oppimis- ympäristön käytön, seitsemän allasharjoituskertaa ja neljä avovesisukellusta. Kurssin käytännön harjoitukset tehdään uima-altaassa ja avovedessä. Allasharjoitusten eri käytännön harjoituksilla tähdätään turvallisiin avovesisukelluksiin, jotka suoritetaan yhden viikonlopun aikana.

Kurssin yhteydessä voi suorittaa kuivapukukurssin, joka Suomen olosuhteissa sukellettaessa on myös suositeltavaa.

Kurssin läpäisseelle sukeltajalle myönnetään sukeltajakortti. Sukeltajaliiton koulutusohjelman mukainen laitesukelluksen peruskurssi täyttää kansainvälisesti CMAS P1-koulutusstandardin vaatimukset.

Hinta ja sisältö

Kurssin hinta on 450€. Osallistumismaksun voi maksaa kokonaan tai osittain liikuntaedulla (Eazybreak, Edenred, ePassi ja Smartum). Hinta sisältää

 • Kurssiopetuksen pienryhmässä
 • Teoriaopetuksen, oppimateriaalin (e-oppimisjärjestelmässä) ja teoriakokeen
 • Kurssiohjelman mukaisen allasopetuksen
 • Kurssiohjelman mukaiset avovesisukellukset
 • Sukelluspäiväkirjan
 • Kansainvälisen CMAS One Star Diver -sukeltajakortin kurssin läpäisseille
 • Sukelluslaitteet ja niihin tarvittavat paineilman kurssin aikana
 • Sukellusseura H2O:n ja Sukeltajaliiton jäsenmaksun vuodelle 2023 (arvo 100€)
 • Sukeltaja-lehden vuositilauksen
 • Hallikortin seuran uimahallivuoroille
 • Jäsenhinnat sukellustukialus Dekolle sekä seuran laitesukellusvarustelainat Dekolla

Lisäksi

Kurssin yhteydessä on mahdollista suorittaa kuivapukukurssi, jolloin kurssin avovesisukellukset suoritetaan kuivapuvulla. Kuivapukukurssin hinta peruskurssin yhteydessä on 60€, tämä sisältää myös CMAS Dry Suit Diver -kortituksen.

Kurssimaksun lisäksi tulee varautua seuraaviin kuluihin:

 • Omat perusvälineet: maski, snorkkeli ja räpylät (noin 100-150€)
 • Märkä- tai kuivapuvun vuokraus (noin 80€), märkäpuvun osto (noin 350€) tai kuivapuvun osto (> 500€)
 • Sukeltajan vakuutus (noin 60€)
 • Avovesiviikonlopun ruokailut jos ne tehdään seuran aluksella (noin 40€).

Kurssin osallistumisen päävaatimukset ovat:

 • Sukellusseura H2O:n ja Sukeltajaliiton jäsenyys (sisältyvät kurssimaksuun).
 • Ikäraja 12 vuotta (alle 18-vuotiailta huoltajan kirjallinen suostumus).
 • Uimataito, vähintään 200 metriä.

Normaali terveys tai lääkärintodistus sukelluskelpoisuudesta (hinta 30-70 €). Katso terveysselvitys: Diver_Medical_Participant_Questionnaire_10346_FIN_Finnish_2022-02-01.pdf (uhms.org)

Kurssin läpäisyvaatimukset

Kurssin hyväksytysti suorittaneelle oppilaalle haetaan kansainvälinen CMAS One Star Diver -kortti. Kortitusta varten vaaditaan:

 • hyväksytysti suoritettu teoriaosuus
 • hyväksytysti suoritettu teoriakoe
 • hyväksytysti suoritettu allasosuus
 • hyväksytysti suoritettu avovesiosuus
 • kurssin järjestäjää kohtaan olevien taloudellisten velvoitteiden täyttäminen.

Kurssi on suoritettava loppuun 12 kuukauden sisällä sen aloittamisesta.

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan sukeltaja.fi -sivuston tapahtumakalenterin kautta oheisesta linkistä:

Kurssin tiedot – Sukeltajaliitto ry

Ilmoittautumisen jälkeen suoritetaan 130€:n ennakkomaksu Sukellusseura H2O:n tilille

FI09 5723 0220 5079 12 (OP). Maksettaessa käytetään viitettä 31105.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 25.1.2023. Paikkoja kurssille on rajatusti. Paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli kurssilainen on osallistunut 12 kk ennen kurssin alkamista Sukellusseura H2O:n laitesukelluskokeiluun, kurssin hinnasta vähennetään 50€.

Muuta

Mikäli oppilas on estynyt osallistumasta kurssiohjelman mukaisille harjoituskerroille, tai mikäli kaikkia edellä esitettyjä kriteereitä kurssin hyväksyttyyn suorittamiseen ei ole kurssiin sisältyvien harjoituskertojen aikana saavutettu ja oppilas tarvitsee lisäharjoitusta, on Sukellusseura H2O:lla oikeus periä oppilaalta lisäveloitus ylimääräisten harjoitusten järjestämisen kustannuksista. Lisäveloitus on 35€/allasharjoituskerta ja 45€/avovesipäivä.

Lisätietoja

Lisätietoja kurssin vastuukouluttajalta:

Maunu Suttinen p.040-8298987

Vedenalaista arkeologiaa Tohmajärvellä – taustatietoja 17.8.2016

Meriarkeologi Harry Alopaeus. Kuva: Kai Kaartinen
Meriarkeologi Harry Alopaeus. Kuva: Sanna Siltanen (C)2016

Translation here: https://www.h2ory.fi/underwater-archeology-at-tohmajarvi-finland-background-information-aug-17-2016/

Tohmajärvellä järjestettiin 1.-6.8.2016 tutkimusleiri, jonka vetäjänä oli Helsingin kaupungin Urheilusukeltajat ry:n puheenjohtaja Kai Kaartinen ja kenttätöiden johtajana meriarkeologi Harry Alopaeus.

Leirillä oli mukana Helsingin kaupungin Urheilusukeltajat ry:n ja Sukellusseura H2O ry:n sukeltajia. Osallistujia oli yhteensä yhdeksän.

Leirin aikana sukellettiin kahdella eri lammella ja tutkittiin niiden vedenalaisia puurakennelmia, mahdollisesti kalaportteja ja ihmisen tekemiä saarekkeita, sekä ruuhien jäänteitä.

Kohde löytyi vuonna 2012, kun paikallinen mies kertoi lammessa 1970-luvun alussa näkemästään uponneesta ruuhesta.

Ruuhi
Ruuhi, kuva: Richard Eller (C)2016

Elokuussa 2015 paikkaa tutkittiin tarkemmin ja kohteelta otettiin Museoviraston luvalla näytteitä radiohiiliajoitusta varten. Kaksi näytettä on ajoitettu Uppsalan yliopistossa. Toisen iäksi saatiin 185, toisen 2471 vuotta. Vasta jatkotutkimusten avulla voidaan selvittää onko kohde todella näin vanha vai nuorempi.

Tämän kesän tutkimusleirin tarkoitus oli inventoida löydöksiä kajoamattomien tutkimusmenetelmien avulla. Kohdetta on dokumentoitu mm. kuvaamalla ja mittaamalla, mutta aineiston käsittely on vielä kesken.

Meriarkeologi Harry Alopaeus tutkimussukelluksella. Kuva: Kai Kaartinen
Meriarkeologi Harry Alopaeus tutkimussukelluksella. Kuva: Kai Kaartinen (C)2016

Valokuvista muodostettu 3D-malli ruuhesta. (C)2016 Richard Eller
Valokuvista muodostettu 3D-malli ruuhesta. (C)2016 Richard Eller

Harry Alopaeus työstää parhaillaan leiristä tutkimusraporttia, joka luovutetaan Museovirastolle.

Lisätietoja sekä live-kuvaa saa Harry Alopaeukselta.

E-mail: harry.alopaeus@tele2.se

Museovirastossa leirin tutkimuksista tietävät intendentti Sallamaria Tikkanen ja intendentti Minna Koivikko.

E-mail: Sallamaria.tikkanen@museovirasto.fi
E-mail: Minna.koivikko@museovirasto.fi

Sukellusseura H2O ry:n Richard Eller on ottanut vedenalaiset kuvat ruuhesta ja tehnyt siitä 3D-mallin. Richard voi pyynnöstä toimittaa kuvia (printti)medialle myös ilman copyright-merkintää.

E-mail: Richard.eller@cerella.fi

Sukellusseura H2O ry,
Meriarkeologiajaos

Richard Eller kuvaamassa saarekkeiden alla. Kuva: Kai Kaartinen (C)2016
Richard Eller kuvaamassa saarekkeiden alla. Kuva: Timo Hirvonen (C)2016